Piața și statuia Kiseleff

Domnitorul Alexandru Ghica, la propunerea Adunării Obștești, a aprobat în 1840, construirea unui teatru, dar punerea în aplicare a propunerii a fost amânată.[1] Inițiativa prinde contur în timpul domniei lui Gheorghe Bibescu, când se are în vedere crearea unei piețe și ridicarea unei statui, toate în amintirea administratorul Kiseleff, care însă refuză cinstea, propunând realizarea unei alte lucrări de „obștesc folos, precum facerea de vreo cișmea”[2]. Gheorghe Bibescu va pune în lucru realizarea acestor cișmele și înfrumusețarea Grădinii de la Șosea.

 

Din 2 iulie 1841[3] datează proiectul arhitectului Thillay care ar fi costat peste 600000 piaștri și ar fi presupus realizarea unui complex de construcții cu 16 prăvălii la parter, pe cele două laturi, și cu alte prăvălii sau locuințe la etaj, apoi cu o galerie și cu alte prăvălii în spate, retrase de la Ulița Mogoșoaiei. În mijlocul galeriei se proiecta un arc de triumf și în mijlocul curții trebuia să fie așezată statuia lui Kiseleff. În linie cu prăvăliile trebuia să existe și un corp de gardă pentru 15 oameni și o latrină. Erau prevăzute de asemenea și alte prelungiri ale construcțiilor, prăvălii cu un nivel și cafenele. Fațadele prăvăliilor erau din cărămidă, iar ale arcului de triumf din piatră de talie, înălțimea fiind limitată la un stânjen. Piedestalul statuii era din marmură, iar statuia putea să fie numai din bronz sau din marmură cu elemente din bronz.

 

[1] G. Potra, Din Bucureștii de altădată, Ed. Științifică și enciclopedică, București, 1981, pp. 302-310

[2] A.N.R., fond M.C.I.P., dosar 29/1841, f. 44, raportul lui Gheorghe Bibescu

[3] Idem,f. 3 și următoarele, limba franceză