Sala tronului

În decembrie 1851[1] găsim un prim deviz cu cheltuielile efectuate cu mobilarea sălii tronului din „Palatul de țirimonie” (fostele Case Golescu), semn al importanței ceremonialului de curte din timpul lui Știrbey Vodă:

 

125 lui Con tapițserul pentru desfacerea tronului din sala dela Sfînta Mitropolie, transportul și așezarea în sala palatului vechiu din ulița Mogoșaoiei

 

250 lui Sifert tâmplarul pentru facerea din nou a treptelor tronului după instrucțiunile Dl. Hefft Arhitectonul în tru chip asă desface când după trebuință sar cere mutarea tronului din acea sală

 

380 lui Con tapiserul pentru 19 coți postav roșu pentru treptele tronului cu lei doisprezece cotu

 

1140 idem pentru 38 coți flanelă pusă pe acele trepte subt postav cu trei cotu

 

290 idem pentru 29 coți atlaz alb pentru păretile tronului fiind celălalt ros și pătat câte lei 10 cotul

 

110 lui Traul Felner tâmplarul pentru lemne și lucrul baldachinului da’ supra tronului făcut din nou după povața și tocmeala Dlui. Hefft

 

925 lui Con tapiserul pentru treizeci și șapte coți catifeaua roșie, pentru baldachin cu lei 25 cotul

 

22 idem pentru patru coți ciucuri de catifea pentru baldachinul cu lei 5 p. cotu

 

560 lui Luca Hețăr Negustorul pentru 20 coți covor de’ naintea treptelor tronului cu lei 28 cotul

 

54 lui Con tapiserul pentru 18 coți ciucuri puți la acel covor cu lei trei cotul

 

259, 36 idem pentru lucrul șnur mătasă, ață și ibrișim[2] la facerea baldachinului, păretelui de atlaz al tronului, îm brăcatul treptelor și […] di’ naintea tronului

 

300 lui Ioan Schreiber lăcătușul pentru fierăria tronului, făcută după povața și tocmeala Dlui. Hefft, în trun chip casă poată să ridice tronul la ori ce mutare

 

189 lui Ioan Șnag pentru poleitul tronului

 

140 pentru prefacerea de altoire a lemnăriei baldachinului, după găsirea cu cale a Dlui. Hefft și facerea a doă paravane

 

3719, 36

–––

3998, 36

 

126 pentru în velitul de pînză a baldachinului tronului ca să se păstreze de praf, că ei pentru tron s’a luat în vălitul dela Sfânta Mitropolie

 

32, 20 o funie mare și patru mici la pusul tronului

 

[1] A.N.R., fond M.L.P., dosar 102/1852

[2] Fir de ață albă sau colorată, răsucită, din bumbac sau din mătase, înfășurat pe un sul subțire de carton și întrebuințat la cusut, la brodat sau la împletit (lb. turcă)