Statistica 1831

Tablă statistăcească a politii București alcătuită în luna lui Decemvrie 1831
30806 suflete parte bărbătească și 27988 parte femeiască, 57891 suflete așezați în București, între 10 și 12 mii locuitori ce nu sunt statorinici, populația poate să urce până la 70000.

Între 1795 sudiți streini se află 1225 austriacești, 80 francezi, 158 prusiani, 236 ruși și 94 englezi.

Se socotesc a se afla în București 100074 case, 26 mănăstiri, 95 bisericile răsăritului și 7 streine, adică una armenească, 2 catolicești, 1 luterească, 1 calvină și 1 sinagog ovreesc.

Se socotește asă afla 100 fabrici adică: 3 de lumânări de ceară, 8 de ulei, 1 de ciorapi, 10 de basmale de nas, 1 de testermeluri[1], 3 de pălării, 1 de pânzeturi, 64 de piei, 5 de găitan[2] de mătase și de lână și doă de săpun

Se află 9 poverni[3], doă berării, 2 tipografii, 1 litografie și o librărie.

În anul 1831 au murit de holeră în plasa galbină 580 suflete, în plasa verde 522, în cea roșie 418, în cea neagră 489, peste tot 2170 suflete.

 

Sursa:A.N.R., fond P.M.B. General, dosar 31/1836

 

[1] Basma, tulpan, năframă (lb. turcă)

[2] Fir de metal sau șiret (împletit ori răsucit) de lână, mătase etc., cusut ca ornament la unele obiecte de îmbrăcăminte (lb. turcă)

[3] Instalație rudimentară pentru fabricat rachiu sau spirt; velniță (slavonă)