Casa 2 Traianescu

În 1929 arhitectul Ion D. Trajanescu își construiește cea de-a doua casă, la mică distanță față de prima, pe str. arh. Ion Mincu nr. 4.  (Arhiva P.M.B., dosar 65/1929) Imobilul i-a fost naționalizat în 1950.