Casa A. Referendaru

Casa arh. Alexandru Referendaru se află pe str. Frumoasă nr. 12. (informație comunicată de dl. Nicolae Mihail Bogdan) A fost construită după 1911, în planul cadastral neapărând încă numele proprietarului Referendaru.

 

Ținând cont de faptul că Referendaru a coordonat intre 1909-1911 lucrările Liceului A. Lahovary din Râmnicu Vâlcea – proiectat de Nicolae Ghika-Budești – putem constata elemente tributare stilului Ghika-Budești utilizate și la casa sa din București.