Casa Carol Enderle

Casa arhitectului Carol Enderle s-a aflat pe strada Poșta Veche (azi strada Nicolae Golescu) și a fost reconstruită în 1865. (A.N.D.M.B., fond P.M.B. Tehnic, dosar 40/1865) Aprobarea i-a fost semnată de Ioan Sperl.