Casa L. Negrescu

Casa arhitectului Leonida Negrescu se află în strada Radu Calomfirescu nr. 12. Fotografia casei a fost publicată de Frederic Dame în Bucarest en 1906.