Case Socolescu

Casa din Bulevardul Carol nr.14 (astăzi nr. 28), realizată în 1896, a fost locuinţa personală a arhitectului Ion N. Socolescu. Terenul, aşa cum rezultă din planul de situaţie anexat proiectului, cuprindea casele de la numărul 14 şi 14 bis şi aparţinea arhitectului. În urma cererii depuse la primărie primeşte Autorizaţia de construire cu numărul 70, din 4 mai 1896, cu obligativitatea de a respecta alinierea şi regulamentul special pentru construcţiuni”. Casele vor avea înalţimea minimă de 15.00 metri şi maxima de 17.00 m. Construcţia se va retrage din axa străzii la 12.00 m., sau retrasă din bordura trotuarului cu 6.00 m., unde s-au bătut ţăruşi de lemn. 

 

Casa a fost locuinţa personală a arhitectului, unde îşi avea şi biroul de proiectare. Aici aveau loc întrunirile membrilor Societăţii Arhitecţilor Români. Faţada este simetric rezolvată, parterul are două prăvălii amplasate de o parte şi de alta faţă de acces. Deasupra accesului a realizat un bovindou, flancat de două ferestre marcate de coloane angajate cu capiteluri composite.

Dupa razboi, cladirea a suferit modificari. Mansarda a fost transformata in etaj, iar modificarile fatadei nu se incadreaza stilistic in tipologia compozitionala a constructiilor realizate de arhitectul Socolescu.

Construcţia este monument istoric, cu indicativul L.M.I. B-II-m-B-18311.

 

La nr. 14 bis (astăzi 30) se mai află un imobil de raport, care a aparținut tot arh. Ion N. Socolescu, fiind construit de acesta tot în 1896. Această construcție avea apartamente de închiriat la etajele 1 şi 2 şi prăvălii, de o parte şi de alta a gangului de acces. Faţada este în stilul caracteristic arhitectului, simetria şi accentuarea traveii centrale, prin balcoane la cele două etaje.

 

Din cauza alinierii impuse şi a trotuarului îngust, nu a putut accentua traveea centrală, prin crearea unui rezalit înafara liniei faţadei, cum a rezolvat la restul caselor. A accentuat intrarea printr-un balcon la etajul unu şi doi. Ferestrele sunt cuplate câte două, prinse în ancadramente bogat decorate. Cornişa este decorată cu profile şi console, preluând detalii de la casa din strada Slănic nr. 24, sau din strada C.A.Rosetti, nr. 13.
Construcţia este monument istoric cu indicativul B-II-m-B-18312 şi este utilizată ca imobil cu apartamente.

 

Cercetare și redactare text: dr. arh. Gabriela Petrescu