Dealul Mitropoliei

A.N.R., fond Planuri, jud. Ilfov, dosar 79

Locul Mitropoliei despre miazănoapte, 10 aprilie 1845, ing. Ghe. Stravolca