Facultatea de Medicina

Sursa: ANR-ANIC, fond MCIP, 1890-1903, diferite constructii din complexul Facultatii de Medicina, Splaiul Independentei