Foisorul de foc

Proiectul nesemnat și nedatat al unui foișor de foc din culoarea roșie ne înfățișează o clădire neoclasică, cu parter și etaj, din acoperiș ridicându-se turnul de observație prevăzut în partea superioară cu o pasarelă exterioară pentru patrulă. Coroborând documentul vizual cu informațiile regăsite în dosarul nr. 108/1838, f. 7 (A.N.D.M.B., fond P.M.B. General), aflăm și anul realizării proiectului ca fiind 1838, iar autorul a fost arhitectonul Conrad Schwenk. Nu știm dacă proiectul a fost realizat.

Proiectul acestei construcții era foarte asemănătoare Agiei capitalei. Aceasta, ce se pare că data din 1839, se afla în apropierea malului Dâmboviței. Probabil în această perioadă 1838-1839 se definitivează conceptul programului de arhitectură dedicat acestor construcții atât de utile Bucureștiului ce cădea adesea pradă cutremurelor și incendiilor.

Agia a fost fotografiată de Ludwig Angerer (1827-1879) în 1856 și ne apare mult mai rudimentar realizată, desigur conform posibilităților constructive.

Sursa: Casa și foișorul de foc pentru Comisia Văpselii roșie, A.N.R., fond M.L.P., dosar 61