Casă de grădinar

A.N.R., fond R.E.A.Z., dosar 36/1850, casă de locuintă pentru grădinarul Grădinii publice Kiseleff, proiect arh. Anton Hefft, copie Ștefan Lespezeanu