Proiect de școală 1831

Plan a unei școale încăpătoare de județu pentru 60 școlari

Sursa: A.N.R., Eforia Școalelor Naționale, dosar 1/1831