Propr. Ulița Sf. Dumitru

Sursa: A.N.R., fond Vornicia din lăuntru, dosar 365/1842, propr. lui Mihail din ulița Sf. Dumitru, raportul arh. X. Villacrose