Schițe diverse 1853-1863

Sursă: A.N.D.M.B., fond P.M.B. Tehnic, dosar 64/1853, pavare strada Brezoianu; dosar 96/1853 Casele Catincăi George nelocalizate, semnătură planuri indescifrabilă, casă cu pivniță, parter și etaje, cu geamlâcuri la etaje; dosar 110/1853-1863, Arhitectul orașului Kuchnovsky aprobă construirea unor prăvălii cu etaj lângă Hanul Niculcea, propr. Rădulescu în stil neoclasic

A.N.R., fond M.C.I.P., dosar 411/1853, caricaturi în dosarul reclădirii Mănăstirii Dealu