Tăblițe străzi

Sursa: A.N.R., fond R.E.A.Z., dosar 105/1854, tăblițe pentru numirea străzilor și numerotația caselor din Valahia, oferta zugravului de scrisori și caligrafului Karl Kratzel pentru scris 3200 de table cu numere și 80 de table pentru colțurile ulițelor, în roșu, albastru, negru și galben, 20 iulie 1855; la dosar se mai găsește și contraoferta și de la I. Ședl, burghez și zugraf din Viena, 6 iulie 1855