Dimitrie Ghiulamila

 

Dimitrie Ghiulamila

 

Născut în 11 noiembrie 1911 în Sofia

Fiul lui Gheorghe Ghiulamila, arhitect

Diplomat al Academiei de Arhitectură din București în 1935

Domiciliu: str. gen. Berthelot nr. 47

Sediul profesional în Blvd. Take Ionescu nr. 27

Cerere de înscriere depusă în 1936, i s-a eliberat legitimația nr. 490/1936

Prezintă fotografii, jurământ, adeverință de pregătire militară din 1934, certificat de naționalitate, declarație, copie diploma de studii (dosar nr. 506)

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/03/dimitrie-ghiulamila.html