Emil Fr. Appel

Emil Fr. Appel

Născut Franz Gustav Paul Emil în 18/30 iunie 1878
Fiul lui Emil, negustor din Coburg și al Theresei Fannsch din Transilvania
Cetățean român din 1934
Diplomat al Școalei Superioare de Arhitectură Fredericiană din Karlsruhe-Baden în 1905
Sediul profesional în str. Carol nr. 23 fost 37
Căsătorit în 1910
Activ din 1912 până în 1921 în Firma Hartel & co, apoi din 1921 își deschide birou individual de arhitectură și antrepriză de lucrări edilitare (renunță la antrepriză în 1946).
Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația de arhitect recunoscut nr. 105/1935
Primăria I Galben:
Proprietatea Lugar din str. Aurelian nr. 38, antr. Ștefan Kiș, 1927
Propr. col. Gr. Popescu din str. Aurelian nr. 40, antr. Ștefan Kiș, 1927
Propr. col. Bunescu din str. Nisipari, antr. Ștefan Kiș, 1929
Marbé & Filotti din str. Viitorului nr. 77, antr. St. Lorentz, 1929
Propr. C. Csallner din str. Av. Craiu nr. 19, antr. M. Gualitiero, 1931
Propr. Căp. Burea, Parcul Domeniilor, antr. N. Astaloș, 1931
1927-1931 Primăria II Negru: propr. ing. Weinfeld din str. Labirint nr. 123, propr. dna.E. Rovaciu din str. dr. Burghelea nr. 18
1928-1932 Primăria III Albastru: propr. H. Sweipel din str. Emancipată nr. 27 (1928), propr. Gl. Bălăcescu din str. Suter nr. 12 (1928), str. Emancipată nr. 45 (1929), str. Epicol nr. 45 (1929), str. dr. Lister lotul nr. 15 (1929), str. Biserica Alexe nr. 34 (1929), str. Ecoului nr. 45 (1929), str. principesa Ileana nr. 36 (1929), str. Puțu cu apă rece nr. 53-57 (1932), str. Măgurele nr. 13 (1932), str. 13 septembrie nr. 194-196 (1932)
1929-1932 Primăria IV Verde:
Propr. Marbé din str. Berzei nr. 28, 1929
Propr. Horstein din Șos. Basarab nr. 31, 1929
Propr. Emil Fr. Appel din str. Carol Knappe nr. 72, 1931
Propr. E. Marbe din str. Berzei nr. 88, 1932

Listă proprie cu lucrările sale, întocmită la 11 ianuarie 1932:
? Casa motoarelor, silozuri și casa portarului Fabricii de bere Luther
? Propr. Condacis din str. Povernei nr. 10
? Propr. Efraim din Calea Călărașilor colț cu Blvd. Domniței
? Propr. dr. Rudolf Czell din str. Dionisie nr. 40
? Propr. Schmidt din str. Carol Davila
? Garajul casei dr. Teohari din str. Dionisie
? Fabrica de pâine „La coroana” și casă de locuit în str. Viitorului nr. 77
? Magazia de marfă a casei Bancotescu și Nicolau din str. Labirint nr. 84
1922 Propr. (casă cu atelier) Rosenthal din str. Rinocerului nr. 2
1922 Locuința funcționarilor Fabricii de bere Luther
1922 Propr. H. Mueller din Șos. Jianu nr. 50
1923 Propr. Mohnblatt din str. Vulturului nr. 34
1923 Propr. Guttman din str. Ștefan Mihăileanu nr. 50
1924 Propr. prof. Eug. Ludwig din str. gen. Berthelot nr. 36
1924 Propr. V. Falk din str. Apolodor nr. 8
1924 Propr. av. Silb. Roman din Aleea Mitropoliei nr. 9
1925 Propr. P. Roșca din Fundătura Banu Manta
1926 Locuința Fabricii V. Falk din str. Sf. Apostoli
1926 Locuința Metalurgiei Hornstein din Șos. Basarab
1926 Propr. David-Haussmann din str. Dr. Burghelea nr. 18bis
1927 Propr. Sugar din str. Aurelian nr. 38/40
1927 Propr. col. Gr. Popescu din str. Aurelian nr. 40/42
1927 Propr. col. Parjolescu din str. Stolnicului nr. 5/Șos. Aurelian nr. 44
1928 Propr. dr. R. Scheller din str. Cobălcescu nr. 22
1928 Propr. gen. Bălăcescu din str. Suter nr. 12
1928 Propr. H. Zweifel din str. Emancipată nr. 27/26?
1929 Propr. col. Bunescu din str. Nisipari
1929 Restaurant Gambrinus din str. Câmpineanu nr. 4
1929 Propr. ing. Weinfeld din str. Labirint nr. 123
1929 Propr. directorului Marbé & Filotti din str. Viitorului nr. 77
1929 Restaurant Trocadero din str. Academiei
1930 Propr. dl. Mătăsaru din str. Porumbaru nr. 8
1931 Propr. C. Csallner din str. Av. Craiu nr. 19
1931 Propr. căp. Burcă din Parcul Domeniilor

Listă cu imobilele executate ca antreprenor, întocmită la 1 august 1932:
Propr. Alex. Prager din Blvd. Maria
Propr. Alexe Popovici din str. Matei Millo
Propr. Lucian Bertolla din Blvd. Elisabeta
Propr. arh. P. Smărăndescu din str. Luterană
Propr. Dim. Chiroiu, moșia Borănești, Urziceni
Propr. Ionescu-Clejan din str. Copotarii vechi
Propr. Hagi Panteli din Blvd. Domniței
Propr. Pherekyde din str. Romană
Propr. Ioanid din str. Armenească
Propr. Zamfirescu din Blvd. Elisabeta
Propr. ing. Sterea din str. Londra nr. 23
Propr. av. Sacha Silb. Roman din Aleea Mitropoliei nr. 11
Propr. farmacist Mătăsaru din str. Porumbaru nr. 8
Propr. director Czallner din str. av. Craiu nr. 91
Propr. director Ștefănescu din Parcul Bonaparte
Orzăria mare la Fabrica de bere Luther
Adaptarea Hotelului Bulevard
Magazinele Generale la Antrepozitele Obor și casa de administrație
Primele ateliere noi de la C.F.R. din Calea Griviței
Fabrica, casa de administrație, casa de locuit a Soc. Rahova
? Lack & Blau. Obor
Mărirea Fabricii de oglinzi August Zwoelfer din Calea Griviței
Propr. prof. Ludwig din str. gen. Berthelot

Prezintă cerere, fotografie, certificat de absolvire, foaie matricolă, documente în limba germană, certificat de cetățenie, listă lucrări certificate de primăriile de sector din București, extras matricola de naștere și botez a Bisericii evanghelice din București, declarație, diplomă de încetățenire din 1934, jurământ (dosar nr. 37)

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/01/emil-fr-appel.html