Emilio Turconi

Emilio Turconi
Născut Emilio Alfio în 30 august 1910 în București, declarat la Consulatul Italian din București
Fiul lui Clivio, constructor, 36 ani și al Angelinei Magnani
Cetățean român din 1939
Diplomat al Școlii de Arhitectură din Milano în 1933, recunoscut la București în 1934
Sediul profesional în str. Schitul Maicilor nr. 21
Depune cererea în 1939, i se eliberează legitimația 611/1940
Prezintă act de naștere, fotografii, diploma în copie, diploma de încetățenire din 1939, declarație, dovada militară 1940-1941, declarație, jurămînt (dosar 2296)

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/08/emilio-turconi.html