Ernest Doneaud

La 22 mai 1879, se naște la București, ca fiu al lui Josef Emile Edouard Doneaud și al Louisei Manoël, proprietarii unei antreprize de construcții.

 
Studiază la Institutul de băieți Schewitz-Thierrin din str. Scaune, București.

 
1899 Se pregătește în atelierul prof. Edmond Jean Baptiste Paulin la Paris.

 
1901 a II-a clasă, secția de arhitectură la Școala Națională și Specială de Arte Frumoase; 1905 I clasă, secția de arhitectură; 1907 arhitect diplomat și membru al S.A.D.G. francez.

 
La întoarcerea în țară este angajat arhitect-șef al serviciului tehnic din Primăria capitalei.

 
Lucrează pentru Ministerul de Război în timpul primului război mondial.

 
1925 membru al Societății Arhitecților Diplomați din România.

 
Membru în consiliul de administrație și administrator-delegat al societății „Construcția
modernă”, din 1933 devine președintele ei.

 
1927 membru corespondent al Societății Urbaniștilor din România.

 
1932-1936 face parte din Comisia de sistematizare a capitalei, apoi este numit
în postul de arhitect la Direcțiunea Consiliului Tehnic Superior.

 
1941-1942 ajutor de primar al comunelor suburbane Băneasa și Șerban Vodă.

 
1953 pensionar, membru U.A.R., colaborează în calitate de arhitect referent la I.S.P.R.