Friedrich Scheller

Primăria Comunei Bucuresci

Oficiul Stărei Civile

Extract nr. 755

Din anul una mie opt sute opt zeci și trei luna Maiu ziua două zeci și patru la ora nouă și jumătate ante meridiane

Act de moarte Dlui Fritz Scheler de ani șase zeci și doi architect căsătorit cu Dna Carolina născut în Comuna Breocal (?) din Germania

decedat alaltă eri la ora șase post meridiane în Casa din Sub. Popa Darvași Strada Fontanei Nr. 6, martoir au fost Dl. Wilhelm Ostemaier de ani cincizeci și doi Constructor din Strada Romană Nr. 12 și Dl. Ioan Baske de ani trei zeci funcționar din strada Fontanei nr. 6, care au subscris acest act după ce li sau citit împreună cu noi și Dr. verificator.

Ioan Culoglu Consilier Comunal și oficier de stare civilă la Circums. II din București.