Iulius Simon

Nu am indentificat date personale despre acest arhitect.

 

1864 face o anexă la devizul lui Carol Beniș pentru reparația învelitorii Bisericii Zlătari și a casei servitorilor de pe Podul Mogoșoaiei (A.N.R., fond M.C.I.P., dosar 901/1864)

 

1865 reparația învelitorii peste Piața Biserica Sf. Ioan (A.N.R., fond M.C.I.P., dosar 901/1864)

 

Contract

 

Între dnii Ioan Bascianu ca proprietar de o parte şi dnu Iulius Simon ca arhitect de altă parte s-a stipulat astăzi următorul contract: dnu Iulius Simon se obligă a face dlui Ion Bascianu pe locul dlui situat în Bucureşti Calea Moşilor no.200 şi în fundul în strada Cuviosului no. 2 casse de locuinţe conform planul dresat de dnu I. Simon şi aprobat de onor Primăria.

 

17 aprilie 1887

Ion Băsceanu, arendaş str. Văcăreşti 175

Iulius Simon, arhitect str. Bucur 8

 

Contract

 

Între Petre Andreescu proprietar şi Iulius Simon Arhitect s-a încheiat următorul contract. Eu Iulius Simon mă oblig a face o casă pe locul Dlui Petre Andreescu situat în Calea Călăraşilor No 75, această casă făcută pe o întindere de pământ lăţimea metri 6,6 şi lungimea metri 28 după planul dresat şi subsemnat de mine.

 

Bucureşti 16 iunie 1888

Arhitect

Julius Simon

Calea Moşilor no. 200

 

Proprietar

Petre Andreescu

Cu magasinul Strada Blănari no.20