Moise Sonnenfeld-Câmpeanu

Moise Sonnenfeld-Câmpeanu

Născut în 14 februarie 1877 în Botoșani

Căsătorit cu Rosica, născută în 1883; fiică, Teodora, născută în 1914

Religie mozaică

Cetățean român din 1919

Mort în 6 august 1939

Diplomat al Academiei de Arhitectură din București în 1906

Domiciliu: str. R. Calomfirescu nr. 5

Sediul profesional în str. I.L. Caragiale nr. 1bis, str. Epureanu nr. 7 & str. Sfinților nr. 51

Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 256/1933

Prezintă legitimație greșită, copie diplomă, act de cetățenie, act de schimbare a numelui, fotografii, declarație, jurământ (dosar nr. 201)

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/02/moise-sonnenfeld-campeanu.html