Richard Bordenache

Richard Bordenache

Născut Richard Corneliu Adolf în 28 aprilie/10 mai 1905 în Botoșani
Fiul lui Vasile, locotenent și al Mariei Bordenache, ambii de 28 de ani
Căsătorit în 1935 cu Gabriela Battaglia
Diplomat al Academiei de Arhitectură Academiei de Arhitectură din București în 1929
Bursier timp de 2 ani în arheologie la Academia Română din Roma (1930-1932)
Sediul profesional în str. Inst.medic.Militar nr. 8, Blvd. Brătianu nr. 35, str. Segmentului nr. 4
Cerere de înscriere depusă în 1933, i s-a eliberat legitimația nr. 22/1933
Prezintă extras de naștere, certificat de botez, copie diplomă, certificat naționalitate, declarație, fotografii, jurământ depus la Direcția Consiliului Tehnic Superior M.L.P. și la Pretura Plășii Argeș din Curtea de Argeș (dosar nr. 141)
https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/02/richard-bordenache.html