Buget 1835

Distribuția fondurilor în Cancelaria de arhitectură a lui Fessner

Traducător în limba valahă 400 toate taxele incluse
Copist 50
Arhitect 700
Picher 200
Copistul de planuri 50
Cheltuieli operaționale 50
Trimiteri[1] 700
Picherul său 200
Pe lună 2350 28200 pe an

[1] Poate se referă la cheltuieli de călătorie prin oraș

Sursele veniturilor

Magistrați 10800
Carantine 6000
Mănăstiri 9000
Școli 2400
Pe an 28200

Sursa: A.N.R., fond Vornicia din Lăuntru, dosar 504/1834