Demisia lui Hefft

Cins. Departament din Năuntru

 

 

Plecat jos iscălitul, văzând că Onorabilul acel Departament, la raportul său subt N. 267, îi adresează o poruncă împotrivitoare contractului său, și că la raportul N. 291 nu îi împărtășează nici un răspuns, din aceasta jos iscălitul urmează de a să socoti Demisionat din Slujba sa, și prin urmare întorcând hîrtiile aci alăturate cu N. 26 și 27 cu cinste roagă pe acel Onorabil Departament să bine voiască a i da formala sa Demisie

 

 

 

A. Hefft

Arhitect

București

1 Noembrie

1852

N. 311

 

Sursa: M.A.E., arhiva istorică, 26/3396/1852, Secretariatul Statului