Lucrări Cișmigiu II

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Cum există pentru moment o ocazie foarte avantajoasă de a câștiga o cantitate substanțială de piatră (molon – moloz?) din demolarea Hanului Slater destul de apropiat de grădina Cișmigiu, dar și din casa Karibolu, o cantitate proporțională pentru aleile și drumurile grădinii – subsemnatul roagă onorabilul departament a binevoi să ordone procurarea unei cantități de căruțe posibile pentru a transporta piatra (molozul) de la Hanul Slater la grădina Cișmigiu cât timp terenul este încă practicabil, cât de cât înghețat pentru a facilita transportul.

 

Meyer

 

Sursa: A.N.R., fond R.E.A.Z., dosar 44/1851, traducere de arh. Raluca Zaharia

 

*********************************************************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

În legătură cu câteva specii de arbori ce nu au fost găsiți până în prezent având calitatea solicitată pentru grădina Cișmigiu, și în legătură cu lemnele necesare primăvara aceasta pentru construcția podurilor, apeductelor, palisadelor, stâlpilor de oprire, de susținere a arborilor, etc, ce trebuie în mod necesar să fie tăiate în luna februarie actual – subsemnatul are onoarea de a raporta că ar fi bine să fie trimis în recunoaștere în câteva păduri, dl. W. Nadelkovich, conductor, care poate foarte bine să caute acești arbori și lemn înainte ca lucrările la Cișmigiu să fie reluate.

 

Onorabilul departament este rugat a binevoi să dispună ordinele necesare și să faciliteze călătoria domnului în pădurile respective.

 

Meyer

București, 23 ianuarie 1851

Nr. 10

 

 

***********************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Conform ordinului onorabilului departament nr. ……, cu privire la indicarea instrumentelor și obiectelor de trebuință pentru curățarea lacului Cișmigiu, a stării în care se află acestea și dacă mai sunt și altele necesare grădinii – subsemnatul are onoarea de a înainta tabelul alăturat explicativ în detaliu. Pentru cele care trebuie reparate, se găsesc instrucțiuni pentru a le repara în ultimele coloane, încadrându-se în suma de 262 piastr pentru a le aduce într-o stare utilizabilă.

 

Meyer

București, 22 februarie 1851

Nr. 31

 

***********************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Conform ordinelor nr.244 si nr.970 ale onorabilului departament subsemnatul are onoarea de a înainta lista alăturată de 6700 arbori necesari până la data de 15 martie viitor pentru grădina publică Cișmigiu.

 

După căutarea făcută de diverși conductori prin pădurile de unde se pot găsi acești arbori s-au obținut rezultatele detaliate în respectiva listă, totodată și zilele necesare expediției însumând 225 de zile de mână (journees a main) pentru recoltare (dezrădăcinare) și 616 ½ de zile de căruță (journees a chariot) însumând 199 de transporturi bazate în funcție de numărul de arbori ce pot fi încărcați în fiecare căruță.

 

Primele 3 coloane indică diversele grosimi de arbori după diametrul trunchiului. În ceea ce privește expeditorii, ei ar trebui să opereze după instrucțiunile practicate toamna trecută.

 

Onorabilul departament este deci rugat a binevoi să dea ordinele convenabile pentru ca arborii să ajungă la timp, înainte ca aceștia să dea în sevă (să înnmugurească).

 

Meyer

București, 28 februarie 1851

Nr. 34

 

***********************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

Directorul grădinilor publice,

 

Timpul ploios împiedicând venirea lucrătorilor distribuiți din județul Ilfov pentru grădina Cișmigiu, subsemnatul roagă onorabilul departament a binevoi să ordone găsirea a 100 de oameni din capitală pentru executarea de lucrări diverse în locurile cele mai ridicate ale grădinii, cum ar fi descărcarea pietrei (molon – molozului) din piața Karibolu și altele. Acești oameni ar putea să vină săptămâna viitoare odată cu țăranii hotărâți, pentru că luna lui martie este foarte scumpă pentru plantații.

 

Meyer

București, 1 martie 1851

Nr. 37

 

********************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Cum conductorul W. Nadelkovich însărcinat cu căutarea de lemn pentru construcții în pădure și cum au sosit deja un număr semnificativ de lucrători în grădina Cișmigiu, în măsura în care acesta nu va mai putea rămâne în deplasare pentru mult timp, subsemnatul are onoarea de a raporta că va fi nevoie să fie numit un alt om care să meargă cu dl. Nadelkovich și primind instrucțiunile necesare la fața locului, să-i permită dl. Nadelkovich să se întoarcă la sarcinile din Cișmigiu, iar înlocuitorul să continue căutarea de lemn de construcție începută de cei doi.

 

Meyer

București, 6 martie 1851

Nr. 39

 

********************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Cum este necesar de a realiza plantația de primăvară din grădina Cișmigiu cât mai repede cu putință și cum mai există încă locuri unde lipsește nivelul necesar de teren, subsemnatul are onoarea de a raporta că terasarea generală începe în orice caz după 18 ale lunii curente – cu cel puțin 100 de care.

 

Onorabilul departament este deci rugat a binevoi să ordone procurarea acestor căruțe și să adauge la acestea încă 100 de oameni la cei 200 aduși până în prezent.

 

În același timp subsemnatul roagă a binevoi să-i fie acordați patru supervizori clasa a doua pentru stațiile de lucru ce se vor forma împreună cu căruțele și lucrătorii susmenționati, și de a-i înregistra pe doi dintre acești supervizori după ziua de 5 luna curentă și pe ceilalți doi după 18.

 

Meyer

București, 9 martie 1851

Nr. 42

 

********************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Tânăra plantație din grădina Cișmigiu având nevoie de udare regulată, continuă în decursul primului an, subsemnatul are onoarea de a raporta că sunt necesare un număr de 8 sacale după data de 15 actual, pentru executarea lucrărilor.Numărul va fi mărit cu timpul, când sezonul o va cere, acest lucru urmând a fi anunțat la momentul respectiv de subsemnatul.

 

Onorabilul departament este deci rugat a binevoi să ordone procurarea exactă a susmenționatelor sacale împreună cu calul aferent pentru data de 15 curentă.

 

Meyer

București, 11 aprilie 1851

Nr. 66

 

********************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

Directorul grădinilor publice,

Experiența dovedind că lucrările pentru grădina Cișmigiu nu progresează bine după graficul stabilit decât sub o supraveghere completă, subsemnatul roagă onorabilul departament a binevoi mărirea numărului de supervizori clasa a 2-a la opt persoane începând cu 1 al lunii curente pentru că vechii supervizori de anul trecut au fost cunoscuți ca fiind oameni capabili, care lucrau iarna ca gardieni iar acum ajută la lucrări pentru că nu s-a terminat plantația arborilor provizoriu îngropați din toamnă.

 

Onorabilu departament este deci rugat a binevoi să aprobe angajarea susmenționaților supervizori binemeritați, și să ajute la o organizare mai convenabilă a lucrărilor destul de complicate, în așa fel încât ei să nu poată fi greșit încadrați în a face lucrurile mai simple, ci să contribuie la construirea grădinii. Cei patru gardieni vor înlocuiți de alții.

 

Meyer

București, 7 aprilie 1851

Nr. 63

 

********************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

La adresa onorabilului departament nr. 1829 cu privire la 3 butini cerute prin raportul nr. 56 pentru grădina Kisseleff – subsemnatul are onoarea de a răspunde că vor prinde bine a fi puse în contul grădinii Cișmigiu, pentru că ele sunt destinate a facilita udarea arbuștilor ce se găsesc într-un număr în creștere, pentru nevoia grădinii Cișmigiu.

 

Cum aceste butini sunt de o mare utilitate pentru acest scop, onorabilul departament este rugat a binevoi să ordone procurarea lor cât de repede cu putință.

 

Meyer

București, 13 aprilie 1851

Nr. 67

 

********************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Pentru avansarea convenabilă a terasării terenului și a construirii de drumuri cât și pentru pregătirea locurilor pentru plantarea de toamnă din grădina Cișmigiu, onorabilul departament este rugat a binevoi mărirea numărului de care puse la dispoziție în baza tabelului onorabilul departament nr. 1499 din 13 martie, pentru un timp de 10 săptămâni, de asemenea manieră încât numărul de 100 de care pe zi să crească la 250 de care bine dotate cu podele sau coșuri împletite pentru transportul pământului, nisipului și pietrișului pentru restul perioadei cuprinse în respectivul tabel.

 

Cum a trecut ceva timp de când lipsesc o mare parte din carele ordonate, acest lucru cauzând o nemulțumire și iritare a lucrătorilor zilieri, de aceea subsemnatul roagă de asemenea onorabilu departament a binevoi să ordone ca forța de muncă și cu carele să sosească de fiecare dată în număr complet.

 

Meyer

București, 19 aprilie 1851

Nr. 68

 

********************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Pentru lucrările de transport al pământului, al molozului, de nivelarea și executare de drumuri din grădina publică Cișmigiu subsemnatul roaga onorabilul departament a binevoi să dispună procurarea a 250 de care cerute în raportul nr. 68 pentru durata a 10 săptămâni, precum și a unui număr de 450 de zilieri pentru aceeași perioadă, număr cuprins deja a fi ordonat în graficul tabelului curent.

 

Carele vor fi necesar să fie închise de podele de lemn sau dotate cu coșuri împletite în timp ce oamenii să aibă sape și lopeți.

 

Cum este necesar ca cifrele susmenționate de oameni și care să fie complete și proporționale, onorabilul departament este rugat cu tărie a binevoi să dispună procurarea exactă astfel încât să nu se repete situația de săptămânile trecute, care a dus la dezordine și la pierderea inevitabilă a zilelor de lucru în van.

 

Meyer

București, 30 aprilie 1851

Nr. 81

 

********************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Subsemnatul are onoarea să raporteze că este necesară pentru susținerea arborilor plantați în grădina Cișmigiu o cantitate de 3000 de suporți din lemn pătrat și drept de 3 feluri, detaliați în lista atașată, iar onorabilul departament este rugat în consecință a binevoi să dispună procurarea fără întârziere, cum suporții respectivi sunt foarte necesari pentru asigurarea în bune condiții a arborilor cu o anumită lungime a trunchiului.

 

Meyer

București, 10 mai 1851

Nr. 87

 

********************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Subsemnatul are onoarea de a raporta onorabilului departament o insultă public adusă conductorului de lucrări a Cișmigiului dl. W. Nadelkovich de niște egipteni (posibil arabi sau chiar țigani) care s-au luat la bătaie cu o parte din zilierii care lucrau la terasamentele grădinii Cișmigiu, ce erau în trecere prin fața hanului unui anume Aleko vis-a-vis de hanul Cișmigiului.

 

Numitul conductor, surprins de faptul că carele întârzie să apară la grădină, s-a implicat în dispută și dorind să-i despartă pe oameni de egipteni, ce loviseră un țăran cu o cărămidă, conductorul este insultat și el de loviturile egiptenilor într-o manieră impardonabilă. Neavând prin preajmă niciun om de ordine publică, jardarmi au ajuns târziu, oamenii i-au predat direct lor pe egiptenii vinovați ce au fost duși direct la sediul Comisiunii de verde.

 

Cum conductorul a fost insultat, aflându-se în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, subsemnatul roagă insistent onorabilul departament ca conductorul public dezonorat să fie recompensat prin pedepsirea exemplară a egiptenilor vinovați.

 

Meyer

București, 20 iunie 1851

Nr. 105

 

********************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Pământul vegetal din vechile gropi desemnate (închiriate) pentru transportul pământului în grădina Cișmigiu a fost aproape tot ridicat, dar între timp mai sunt necesari încă cel puțin 2000 de stângeni cubi de pământ vegetal de suprafață pe o adâncime de 5 palme – subsemnatul roagă insistent onorabilul departament a binevoi a da în folosință ale locuri de unde s-ar putea lua masa stabilită de pământ vegetal, care ar trebui să fie în total de cel puțin 3000 – 3500 stângeni pătrați, pentru exploatarea pământului vegetal până la un stânjen adâncime, până la stratul de bază.

 

Un lucru esențial este, ca gropile noi în cauză să se găsească aproape la aceeași distanță de grădină ca cele vechi, căci altfel zilele de transport cu căruța vor trebui mărite, ceea ce ar fi mai puțin favorabil decât a plăti chiria pentru locuri mai apropiate de grădină.

 

Pentru ca lucrările să nu fie oprite în câteva săptămâni, onorabilul departament este rugat cu tărie a binevoi să contracteze autoritatea convenabilă pentru a face locurile respective ce ar trebui căutate în mahalalele de St. Bou… și împrejurimi cât mai repede cu putință.

 

Meyer

București, 22 iunie 1851

Nr. 107

A.N.R., fond R.E.A.Z., dosar 45/1851, traducere de arh. Raluca Zaharia

********************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Primind de la dl. C. Blousch și dl. C. Pencovich răspuns cu privire la cumpărare și expedierea unei statui din fontă pentru insula grădinii Cișmigiu reprezentând Diana și căprioara de mărime colosală de 6 picioare și 9 inch, cum ea este necesară pentru ornamentarea insulei – subsemnatul are onoarea de a raporta costul acestei statui după dl. Pencovich la

 

360 florini de argint net a Viena

30 idem ambalajul

100 idem aprox. transportul

ceea ce se ridică la aproximativ suma de 490 florini de argint.

 

Pentru ca dl. Pencovich să se poată ocupa chiar el de expedierea statuii înainte de a se întoarce de la Viena, onorabilul departament este rugat cu tărie a binevoi să pună la dispoziția dl. Pencovich fără întârziere ordinele convenabile pentru a executa această misiune și pentru a câștiga un frumos exemplar din respectiva statuie.

 

Meyer

București, 23 iunie 1851

Nr. 109

 

********************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Grădina publică Cișmigiu având nevoie pe de o parte de obiect decorate și de construcții cum ar fi poduri, chioșcuri, corturi, canapele-bănci, pergole și altele, dintre care mare majoritate este cel mai convenabil a fi realizate din fontă, care se recomandă atât pentru soliditatea cât și prin frumusețea formelor de un bun gust aplicat voluntar și cu ușurință dar și prin prețurile destul de moderate la respectivele obiecte – pe de altă parte expoziția universală din Londra dând ocazia a se obține cunoștințe detaliate, care fac cea mai bună și mai frumoasă piață de lucruri frumoase expunând atât modele acompaniate de adrese și explicații verbale – subsemnatul are onoarea de a raporta onorabilul departament importanța deosebită pentru reușita întregii grădini Cișmigiu cât și pentru prețurile scăzute, dacă guvernarea ar dori să trimită pentru două luni, după mijlocul lui iulie până la mijlocul lui septembrie următor, pe subsemnatul pentru a aduce cele necesare mai sus amintite, cum doar el singur poate judeca cu certitudine dacă obiectele decorative se potrivesc cu caracterul diverselor scene, fragmente din grădină sau nu.

 

Văzând cum nu sunt decât lunile de vară când se realizează lucrările simple de transportat pământ necesar pentru ridicarea terenului din Cișmigiu, și cum acest lucru poate fi foarte ușor realizat sub direcțiunea conductorului dl. W. Nadelkovich ce bineînțeles că ajută încă la preluarea carelor, și cum subsemnatul nu poate să lipsească în niciun alt moment pentru că se ocupă și de plantații – onorabilul departament este rugat cu tărie a binevoi să trimită pe subsemnatul la menționata expoziție, al cărei rezultat va fi atât în avantajul guvernării cât și al subsemnatului care va putea să-și îmbogățească experiența într-o ramură a artei care influențează atât de profund sentimentele și standardele sociale ale publicului care a început a se interesa de reușita grădinii Cișmigiu într-un mod în care ar fi păcat dacă aceasta nu s-ar ridica la standardele şi așteptările lui.

 

Meyer

București, 10 iulie 1851

Nr. 115

 

********************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Ca urmare a înaltei aprobări a proiectului de călătorie la Londra supus de subsemnatul cu nr 115 onorabilului departament , va fi necesar de plecat duminica viitoare dimineața pentru a putea să se facă întoarcerea cât de repede cu putință în timp pentru lucrările de toamnă – onorabilul departament este deci rugat a binevoi a ordona emiterea unui pașaport pe numele subsemnatului pentru călătoria aceasta pentru a fi folosit prin Viena, Berlin, Olanda și apoi Londra iar la întoarcere pentru o scurtă oprire în orașul natal al subsemnatului adică Sucrin (Schwerin?) din marele ducat de Macklenbourg.

 

Meyer

București, 12 iulie 1851

Nr. 116

 

********************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Conform ordinului alteței sale prințul și onorabilul departament nr. 194, subsemnatul are onoarea de a raporta că a examinat cererea anexată a dl. Konst. Gouliad cu privire la intrarea de trăsuri care se propune a se realiza pe terenul acestuia la dreapta grădinii Cișmigiu, alături de Podul de pământ de la Gorgani și lângă biserica Sf. Ilie, iar rezultatul examinării pe teren este următorul:

 

Intrarea propusă pentru suma de 400 ducați de către aplicant are o asemenea poziționare ce ar implica ca guvernul să cumpere printre altele locul cu casa de pe Podul de pământ al dl. ofițer Jean Mosku precum și jumătate din micul han al bisericii Sf. Ilie, pentru ca intrarea să capete o direcție dreaptă din strada Podul de pământ la grădină și pentru ca drumul ce rămâne între cele două case și cele din jurul bisericii să capete lărgime, neavând în prezent decât 2 stânjeni mai puțin cu 2 palme, lărgime care nu permite trecerea a două trăsuri una pe lângă alta.

 

Pe de altă parte, intrarea supusă discuției necesită modificarea și micșorarea dimensiunilor rondului cu plopi, arbori bine prinși deja odată cu realizarea sistematizării verticale (a terasărilor).

 

În cele din urmă colina principală a axului prelungit a marii alei, care va fi cea mai mare …. a grădinii nu se va putea executa din cauza intrării dl. Gouliad.

 

Pe scurt nu mai rămâne de spus decât că aceste dezavantaje nu compensează mai marea deschidere de 20 stânjeni care cealaltă intrare propusă de subsemnatul în adresa nr. 101 și singurul ei dezavantaj.

 

Onorabilul departament este deci rugat cu tărie a binevoi să accepte primul proiect prezentat prin adresa nr.101 a subsemnatului, trecând prin locul văduvei Mai. Uza Buzolina, pentru că dificultățile de achiziției nu se micșorează cu trecerea timpului, terenurile devin din ce în ce mai scumpe pe zi ce trece.

 

Meyer

București, 15 iulie 1851

Nr. 125

 

********************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Conform ordinului onorabilul departament nr 180 cu privire al înalta hotărâre cu privire la cererea confesorului Lukach (Lucaș sau Lucaci), care în prezent nu se arată mulțumit de schimbul locului său de 13 stânjeni deschidere fațadă din fund cu locul nr. 3 din Karibolu, neavând decât 5 stânjeni fațadă, planul pieței de intrare neadmițând să-i fie dat 6 ½ stânjeni fațadă – subsemnatul are onoarea de a raporta și de a asigura că menționatul confesor și-a dat deci, la data raportului subsemnatului cu privire la această problemă, promisiunea verbală în fața planului grădinii și a pieței Karibolu după măsurători repetate pe teren, de a fi mulțumit cu schimbul, pentru a lua locul nr.3 din Karibolu de 5 stânjeni fațadă, având totuși pretenția la 6 ½ stânjeni ca jumate din 13 stânjeni din locul său anterior, dar văzând că planul nu permite să i se dea mai mult de 5 stânjeni, el se declară multumit, subsemnatul neavând la el nicio promisiune de ținut.

 

Dacă în prezent onorabilul departament va găsi de cuviință a i se da în schimbul locului celui din nr. 3 Karibolu, o compensație materială pentru acel 1 ½ stânjen fațadă pretins acum ca fiind lipsă, căci acum nu i se poate da teren, rămâne la decizia guvernământului, subsemnatul neputând să-l ajute în niciun alt mod.

 

Meyer

București, 13 iulie 1851

Nr. 120

 

********************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Pentru înerbarea pajiștilor nivelate din Cișmigiu și pentru prepararea terenului pentru plantare în toamna aceasta, subsemnatul are onoarea de a raporta că este necesară cel puțin suma de 250 de care și de 400 de oameni pentru lucru, pentru perioada celor 3 săptămâni următoare lăsând la o parte toate lucrările care nu țin de susmenționatele lucrări ce sunt indispensabile a fi executate în această toamnă

Onorabilul departament este rugat a binevoi ordonarea procurării exacte a forței de muncă, astfel încât să nu provoace mari dezavantaje pentru tot anul ce urmează.

Meyer

București, 2 octombrie 1851

Nr. 127

 

********************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Vremea plantării apropiindu-se degrabă, subsemnatul roagă onorabilul departament a binevoi a da ordinele de cuviință pentru procurarea din timp a arborilor din pădure de la câmpie, detaliați în lista alăturată, al căror număr este

8200 picioare a se găsi la Kotschok (Cocioc)

9600 idem la M. Pantaleimon și

 

3900 idem în diverse locuri dispersate în județul Ilfov, plasa Snagov și Sabar, de unde trebuie câștigați și transportați de oamenii și carele expediate pentru grădina Cișmigiu sub supravegherea unui bun supervizor, fiind imposibil de găsit speciile într-un singur loc sau în locuri apropiate, grupate.

 

În ceea ce privește expeditorii- supraveghetorii peste oameni și care ce dezrădăcinează și încarcă arborii, ar fi mai avantajos de a trimite lucrătorii grădinii ce știu din proprie experiență cât de importantă este operațiunea pentru reprinderea în bune condiții a arborilor.

 

Cum expediția susnumiților este foarte presantă, onorabilul departament este rugat cu tărie a prepara formele necesare cât de curând posibil.

 

Meyer

București, 3 octombrie 1851

Nr. 128

 

********************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Având înaintată împreună cu raportul nr, 128 al subsemnatului lista de arbori din pădure de câmpie pentru grădina Cișmigiu, prezentul conține în lista alăturată arborii de munte necesari pentru grădină, formând suma tuturor arborilor de munte de 11,100 picioare de sortat și transportat în 396 de zile de lucru de mână și 1584 de zile de căruță.

Cum este foarte important ca acești arbori să ajungă pe cât de repede cu puțină astfel încât să nu fie prinși pe drum de marile friguri, onorabilul departament este rugat cu stăruință de a pregăti ordinele necesare pentru expedierea lor exactă.

 

Meyer

București, 6 octombrie 1851

Nr. 129