Numirea lui Orăscu

 

Departamentul Școalelor

 

Naționale

 

Anul 1837 iunie 18

 

No. 10

 

Cinstitului Sfat orășenesc

 

al Bucureștilor

 

Priimind adresul cinstitului sfat orășenesc cu No. 1913 am căutat între școlarii care au urmat cursul Matematici și am ales pe Domnul Alexandru Hristea care este unul dintre cei mai înaintați școlari. Acest tânăr după ce a trecut cu mult spor cursul teoretic al Algebri, Geometrii și Trigonometrii a urmat cu cea mai bună înțelegere și cursul de aplicație Matematici în ridicarea de planuri topograficești, socotind dar pe acest tânăr destoinic a înplini slujba de ajutor al Domnului Arhitect al orașului am cinstea a’l recomanda pentru acest post ce se propune de către cinstitul sfat.

 

P. Poenaru

 

Sursa: A.N.D.M.B., fond P.M.B. General, dosar 14/1837, f.20