Apartament H. Creangă

Familia arhitecților Horia și Lucia Creangă a locuit în imobilul din Piața Lahovary nr. 5, creație proprie.

 

Foto: Cezar Petre Buiumaci