Casa Oscar Gross

Casa arhitectului Oscar Gross s-a aflat pe colțul Aleii Alexandru cu Șoseaua Aviatorilor, fiind construită în 1913. (Arhiva P.M.B., dosar 301/1913)

 

 

Numele său apare în dosarele lui Alexandru I. Filipescu în legătură cu parcelarea Filipescu, Gross fiind angajat pentru realizarea terasamentelor, a nivelărilor terenului și trotuarelor cu beton, borduri și asfalt, canalizării. (A.N.D.M.B., fond P.M.B. Tehnic, dosar 126/1911)

 

În 28 iunie 1911 Alexandru Filipescu modernizează reședința din Calea Victoriei colț cu strada Verde, prin instalarea caloriferelor și a unui cazan în pivniță. Apelează tot la arhitectul Oscar Gross, cel cu care colabora și în Parcul Filipescu. (A.N.D.M.B., fond P.M.B Tehnic, dosar 517/1911)