Schițe diverse 1847

A.N.R., fond M.L.P., dosar 30/1847, planul remizei și grajdurilor cazarmei Sf. Gheorghe și a comisiei de roșu, arh. Anton Hefft

A.N.R., fond M.L.P., dosar 42/1847, dărâmări de hanuri, Hanul Filipescu de pe Podul Mogoșoaiei, arh. Anton Hefft